رئالیسم در ادبیات داستانی ایران منتشر شد

  • ۱۳۹۸-۰۲-۲۹
  • بازدید: 222

به گزارش خبرنگار مهر، «رئالیسم در ادبیات داستانی ایران» نوشته علی تقوی، در شمارگان هزار نسخه و ۳۰۴ صفحه از سوی انتشارات پایا در دسترس پژوهشگران و علاقه‌مندان ادبیات داستانی ایران قرار گرفت.
کتاب رئالیسم در ادبیات داستانی ایران، دارای سه فصل و یک پسگفتار است. تقوی در فصل نخست به توضیح و تبیین مبانی و ساختار رئالیسم در ادبیات داستانی پرداخته و تصویری جامع از رئالیسم و انواع آن در ادبیات داستانی عرضه داشته است. نویسنده در فصل دوم، ضمن پیش چشم داشتن اوضاع و احوال سیاسی و اجتماعی معاصر ایران، به نقد و تحلیل رئالیسم در ادبیات داستانی ایران، از نخستین نمونه‌های نوین داستانی تا سال ۱۳۷۰ پرداخته است.
نظر به اینکه ادبیات داستانی ایران پس از انقلاب اسلامی، با توجه به اوضاع خاص سیاسی و اجتماعی و وقوع رویدادهای بزرگی چون انقلاب و جنگ، در بسیاری از حوزه‌ها ازجمله ادبیات اقلیمی و روستایی، و ادبیات انقلاب و دفاع مقدس متأثر از رئالیسم است و برخی از نویسندگان رئالیستِ باتجربه بهترین آثار داستانی خود را در دهه شصت پدید آورده و بسیاری از نویسندگان جوان نیز نخستین داستان‌ها و رمان‌های خود را در فضاهایی رئالیستی در این دوره عرضه کرده‌اند، در بخش ششم از فصل دوم، طی پنج جستار، به نقد و تحلیل رئالیسم در ادبیات داستانی دوره مزبور پرداخته شده است. جستار اول، به بیان کلیاتی درباره ویژگی‌های ادبیات داستانی پس از انقلاب اختصاص یافته است. در چهار جستار دیگر، به نقد و تحلیل جایگاه رئالیسم و میزان تأثیر و حضور آن در جریان‌های اصلی داستان‌نویسی این دوره، یعنی ادبیات داستانی انقلاب اسلامی، ادبیات داستانی جنگ و دفاع مقدس، ادبیات داستانی اقلیمی و روستایی و ادبیات داستانی شهری پرداخته شده است. فصل پایانی کتاب، به نقد و تحلیل مفصّل پانزده رمان برگزیده و شاخص رئالیستی اختصاص یافته است.