شرايط پذيرش اثر برای نشر و چاپ در نشر پایا

همکاری انتشارات پایا برای چاپ کتاب به دو روش صورت می­گیرد که عبارتند از:

 • 1

  سرمایه­ گذاری کامل توسط انتشارات پایا:

  در این روش، کتاب پیشنهاد شده به دو داور آشنا به موضوع کتاب، که از اساتید و یا صاحب ­نظران مرتبط هستند جهت ارزیابی ارجاع می­شود. سپس در شورای علمی انتشارات، نتایج ارزیابی داوران ارائه شده و کتاب پیشنهادی بر مبنای نظر داوران و همچنین بر اساس نظرات اعضای شورا ، هم از لحاظ کیفیت علمی اثر و هم از نظر امکان­سنجی بازگشت سرمایه، مورد بررسی قرار می­گیرد. پس از این مرحله، در صورت تصویب شورا برای چاپ کتاب پیشنهادی، کتاب مورد نظر برای طی مراحل فنی به واحد تولید انتشارات سپرده شده و پس از عقد قرارداد با صاحب اثر برای دریافت مجوز به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال می­شود.

 • 2

  سرمایه­ گذاری کامل توسط مؤلف یا مترجم :

   در این شیوه تمامی حقوق چاپ و امتیازات آن متعلق به صاحب کتاب بوده و انتشارات پایا فقط خدمات چاپ را به عمل می­آورد. در این روش، کتاب پیشنهاد شده تنها از نظر کیفیت علمی اثر توسط شورای انتشارات و دو داور آشنا با موضوع کتاب، مورد ارزیابی قرار می­گیرد و در صورت احراز شرایط لازم، برای طی مراحل فنی به واحد تولید انتشارات سپرده شده و برای دریافت مجوز به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال می­شود.

شرايط و نحوه پذيرش اثر برای بررسی در انتشارات پایا

 • پديدآورندگان و مترجمانی كه به نشر كتاب درانتشارات پایا تمايل دارند بايد، با در نظر گرفتن ملاحظات ذيل و با توجه به موضوع اثر، فرم پذیرش اثر را در وب سايت نشرپایا كامل کرده و ارسال كنند. در اين مرحله، به ارسال متن کامل اثر پيشنهادی نيازی نيست. در صورتیكه اثر در حوزه فعاليت انتشارات قرار داشته باشد و مناسب برای بررسی تشخيص داده شود، برای دريافت متن اثر با پديدآورنده تماس گرفته خواهد شد.

 • اثری كه در مؤسسه انتشاراتی ديگری در حال بررسی باشد در گروه انتشاراتی پایا برای بررسی پذيرفته نمي‌شود.

 • پس از تماس با پديدآورنده، براي بررسی اثر بايد متن كاملِ پرينت‌شده در اختيار انتشارات پایا قرار بگيرد. فايل كامپيوتری و يا بخشی از اثر پذيرفته نمي‌شود.

 • در مورد آثار ترجمه‌شده، بايد نسخه اصلی كتاب نيز ارائه شود.

 • فقط آثار تايپ‌شده برای بررسی پذيرفته مي‌شود.

 • زمان تقريبی بررسی اثر پس از اعلام وصول درخواست شما حداقل 20 روز كاری است.

 • انتشارات پایا برای پذيرش يا نپذيرفتن آثار پيشنهادی، بر اساس معيارها و ملاحظات خود تصميم مي‌گيرد. پذيرفته نشدن اثر لزوماً به معنای پايين بودن ارزش اثر نمی باشد.